עין מוצא

נושא: מים מחיר: ללא עלות עונה: חורף, אביב מים: יש רחצה: כן נביעה: עד שבועות מפת סימון שבילים: 9 - מבואות ירושלים נבדק לאחרונה: 31/8/2013
מזג האוויר באזור: 7

תקציר:

עין מוצא הינו מעיין שמימיו זורמים לתוך 3 בריכות שנבנו בשנים האחרונות ומשמשות כמקווה

איך מגיעים:

איך מגיעים לעין מוצא? הגישה לעין מוצא הינה מכיוון ירושלים בלבד [מה שאומר שאם הגענו מהמרכז, נפנה ימינה למוצא לפי השילוט ואחרי כ 100 מ' נפנה שמאלה מתחת לכביש מס' 1 ושוב שמאלה לפי השילוט לתל אביב - נתחבר לכביש מס' 1 לפני סיבוב מוצא], פונים ימינה לשביל עפר מיד אחרי "סיבוב מוצא" המפורסם, כ 50 מ' אחרי שרואים את בית הכנסת. ניתן להחנות בתחילת השביל וניתן להתקדם עם הרכב בשביל המשובש מאד עד עין מוצא.

מידע כללי:

האיזכור המשמעותי הראשון למקום עשיר במים שהיה בסביבות מוצא הינו במסכת סוכה: "מצות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. יורדין לשם ומלקטין משם מורביות של ערבה ובאים וזוקפין אותן בצידי המזבח - ראשיהן כפופין על גבי המזבח, תקעו והריעו ותקעו.  בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים" והיות שערבות צומחות ליד מקור מים ניתן להסיק מכך שבעבר עין מוצא שפע מים בכמות הרבה יותר גדולה.

במסכת סוכה, דף מ"ה עמ' א, ישנו גם הסבר למה נקרא המקום בשם מוצא: "מאי טעמא קרי ליה מוצא? איידי דמיפק מכרגא דמלכא קרי ליה מוצא" וההסבר הינו שתושבי המקום זכו לפטור ממיסים [הגמרא לא מפרשת מדוע].

 

פירוט:

עין מוצא נובע השנה [2013] אחרי שיבש בחורף שעבר.

הנביעה של עין מוצא זורמת באיטיות וברוגע לתוך 3 בריכות קטנות שנבנו לשמש כמקווה. הטבילה בעין מוצא הינה לא הכי נוחה היות שהבריכות די קטנות ובסביבה אין מסתור.

גודלן של הבריכות בעין מוצא הינו כמטר על מטר ועומקן כמטר.

בתקופה שאחרי ט"ו בשבט ישנה פריחה מדהימה באיזור. 

נכון ל 31/8/2013 אין גישה לעין מוצא [המעיין חסום בלוחות מתכת]  -  עקב עבודות בנייה באיזור

35.162831.794