קבר רבי מאיר בעל הנס

סוג: קבר נושא: דת מחיר: ללא עלות עונה: כל השנה מים: אין מפת סימון שבילים: 3 - הגליל התחתון והעמקים נבדק לאחרונה: May 7 2013 12:00AM
מזג האוויר באזור: 8

תקציר:

ציון הקבר של רבי מאיר בעל הנס נמצא צמוד לכניסה/היציאה הדרומית של טבריה.

איך מגיעים:

איך מגיעים לקבר רבי מאיר בעל הנס? 

יש 2 אפשרויות או שנכנסים לטבריה ונוסעים לכיוון היציאה הדרומית, שם נראה שלט ברור שיפנה אותנו ימינה למתחם הקבר של רבי מאיר בעל הנס.

האפשרות השנייה היא להגיע לטבריה מכיוון כביש 90 וקצת לפני הכניסה לעיר נראה את השילוט המפנה לקבר רבי מאיר בעל הנס.

מידע כללי:

רבי מאיר היה תנא בן הדור הרביעי לתנאים, תלמידו של רבי עקיבא. אשתו היתה ברוריה, בתו של רבי חנינא בן תרדיון והיתה ידועה בתור תלמידת חכם בפני עצמה.  רבי מאיר התפרנס מעבודה כסופר סתם. 

יש המשערים שהכינוי "בעל הנס" שניתן לו ולא מוזכר במקורות" הינו בשל ניסים שנגרמו הודות לתפילותיו [אחד הניסים המפורסמים מתואר במסכת ע"ז דף י"ח עמ' א-ב ברוריא דביתהו דר' מאיר ברתיה דר' חנינא בן תרדיון הואי אמרה לו זילא בי מלתא דיתבא אחתאי בקובה של זונות שקל תרקבא דדינרי ואזל אמר אי לא איתעביד בה איסורא מיתעביד ניסא אי עבדה איסורא לא איתעביד לה ניסא אזל נקט נפשיה כחד פרשא אמר לה השמיעני לי אמרה ליה דשתנא אנא אמר לה מתרחנא מרתח אמרה לו נפישין טובא (ואיכא טובא הכא) דשפירן מינאי אמר ש"מ לא עבדה איסורא כל דאתי אמרה ליה הכי אזל לגבי שומר דידה א"ל הבה ניהלה אמר ליה מיסתפינא ממלכותא אמר ליה שקול תרקבא דדינרא פלגא פלח ופלגא להוי לך א"ל וכי שלמי מאי איעביד א"ל אימא אלהא דמאיר ענני ומתצלת א"ל ומי יימר דהכי איכא [א"ל השתא חזית] הוו הנהו כלבי דהוו קא אכלי אינשי שקל קלא שדא בהו הוו קאתו למיכליה אמר אלהא דמאיר ענני שבקוה ויהבה ליה לסוף אשתמע מילתא בי מלכא אתיוה אסקוה לזקיפה אמר אלהא דמאיר ענני אחתוה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה מעשה" - שם מתואר כיצד בעזרת הבטחה לנס הצליח רבי מאיר לגרום לשומר קובת הזונות לשחרר את גיסתו שנשבתה לשם, ומתואר גם כיצד השומר "מימש" את הבטחתו של רבי מאיר שינצל ואכן כך אירע]

משנתו היוותה את אחד הבסיסים למשנה אותה ערך רבי יהודה, ואחד הכללים ללימוד המשנה הינו ש"סתם משנה רבי מאיר"[כלומר משנה שלא נאמר מי שנה אותה] רבי מאיר גם היה ידוע בכך ששיעוריו היו מחולקים ל 3 - שליש הלכה שליש אגדה ושליש משלים. רבי מאיר היה ידוע במשליו ונאמר עליו שידע לשנות 300 משלי שועלים, ובסוף מסכת סוטה נאמר משמת רבי מאיר תמו מושלי משלים

פירוט:

לא ברור אם במבנה המפואר בדרומה של טבריה קבור התנא רבי מאיר, או רבי מאיר בעל הנס אחר [ישנה מחלוקת בעניין היות שבזמן זיהוי הקברים ע"י האר"י ותלמידיו זוהו גם קברו של רבי מאיר וגם קברו של רבי מאיר בעל הנס ויש כאלו הסוברים כי השם רבי מאיר בעל הנס הוא בכלל פתיחת ראשי תיבות לא נכונה של רמב"ן] בכל מקרה, נראה שהצדיק לא היה אוהב את מה שקורה ברחבת הכניסה למבנה - שם מתנהל מסחר ער בקמעות, מוצרי קודש ודברי מזון שהקשר בינם לבין הצדיק הקבור במקום הוא מקרי בהחלט.

המצבה ששופצה בשנים האחרונות נמצאת במרכזו של מבנה כיפתי גדול שרחבתו מחולקת ל גברים/נשים ומחוץ לבנה נמצאים ישיבה ומוסדות צדקה שונים.

על המצבה חקוקוקות המילים "אלקא דמאי ענני".

35.549832.7663