ציון קבר רבי חייא ובניו

סוג: קבר נושא: דת מחיר: ללא עלות עונה: כל השנה מים: אין מפת סימון שבילים: 3 - הגליל התחתון והעמקים נבדק לאחרונה: 14/9/2014
מזג האוויר באזור: 8

תקציר:

ציון קברם של רבי חייא ובניו נמצא בטבריה בצלע ההר.

איך מגיעים:

כדי להגיע לקברם של רבי חייא ובניו יש להגיע לטבריה - לרח' ברנר. העלייה לקבר נמצאת בצד ימין של הכביש אם נרד בו והינה משולטת היטב. יש חנייה בשוליים.

מידע כללי:

רבי חייא, שהיה ידוע בכינוי רבי חייא הגדול חי בתקופה שבין התנאים לאמוראים. הוא ורבי אושעיה קיבצו את כל המשניות שלא נכנסו לששת הסדרים שערך רבי יהודה הנשים ואגדו אותם, ומשניות שלא נכנסו לקובץ משנייות חיצוניות זה נאמר עליהן שהן משניות משובשות.

רבי חייא נולד בבל ועלה לארץ עם בנו ואחייניו. יחסיו עם אשתו לא היו תקינים ואולם למרות זאת הוא העריך אותה כמו שמתארת הגמ' במסכת יבמות דף ס"ג עמוד א' למטה - "בי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה אמר ליה רב והא קא מצערא ליה למר א"ל דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא" [ובעברית - כשר' חייא הסתובב בשוק ורצה לרכוש משהו לאשתו שאלו אותו למה אתה רוצה לקנות לה משהו - הלוא היא מצערת אותך והוא ענה שהיא למרות הכל בסדר כי מצילה אותו מחטא המחשבה על נשים אחרות וכי מגדלת את ילדיו].

סיפור נוסף בהקשר ליחסים בין רבי ייא לאשתו נמצא בגמרא במסכת יבמות בדף ס"ה עמ' ב: "יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער לידה שנאי מנא ואתיא לקמיה דר' חייא אמרה אתתא מפקדא אפריה ורביה אמר לה לא אזלא אשתיא סמא דעקרתא לסוף איגלאי מילתא אמר לה איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא" [אשתו של רבי חייא רצתא להפסיק ללדת כי סבלה בלידות ורצתה היתר רבני לכך, היא התחפשה וניגשה לרבי חייא והוא נתן לה את ההתר ואחרי ששתתה משקה שגרם לה להיות עקרה ורבי חייא גילה את זה הוא אמר שחבל שלא ילדה עוד פעם אחת].

 

פירוט:

ציון הקבר של רבי חייא ובניונמצא במעלה ההר בסופו של גרם מדרגות ארוך.  

מה יש במקום? סככה ואבן עליה מצויין כי זהו קברם של רבי חייא ובניו.

בכניסה למתחם כתוב על שלט כי במקום קבורים גם רבי המנונא ריש גלותא ורבי המנונא סבא

ממתחם הקבר יש נוף יפה של טבריה.

35.532 32.786